Dane kontaktowe:

President: Bachor

email: motobachor@gmail.com

tel. 606 111 612